Strategisk vækst

Strategisk vækst

februar 6, 2024 Slået fra Af admini

Skattefri spaltning af selskab er en kompleks strategi, der kræver nøje overvejelse og ekspertise for at opnå succes. Denne guide vil udforske konceptet bag skattefri spaltning og demonstrere, hvordan virksomheder kan anvende denne strategi med professionel vejledning, herunder indsigt fra Erik Delmer, skatteekspert hos RéVision+.

Hvad er skattefri spaltning af selskab?

Skattefri spaltning er en proces, hvor et selskab opdeles i to eller flere separate enheder uden udløsning af skattemæssige forpligtelser. Disse enheder kan enten være eksisterende selskaber eller nystiftede virksomheder. Formålet med skattefri spaltning kan variere, men det er ofte brugt til at specialisere forretningsområder eller håndtere organisatoriske ændringer.

Det selskab, der undergår spaltningen, kaldes det indskydende selskab. De enheder, der modtager aktiverne i forbindelse med spaltningen, betegnes som de modtagende selskaber.

Grenspaltning og ophørsspaltning

Der eksisterer to primære former for skattefri spaltning: grenspaltning og ophørsspaltning.

Grenspaltning: Dette scenarie kan sammenlignes med en gren, der udskiller sig fra et træ. Ved en grenspaltning opdeles en del af virksomheden, mens det oprindelige selskab forbliver intakt og kan fortsætte sin øvrige virksomhed uændret.

Ophørsspaltning: I modsætning til grenspaltning indebærer ophørsspaltning, at det oprindelige selskab fuldstændigt ophører med at eksistere. Dets aktiver og passiver overføres til de nyoprettede eller eksisterende selskaber, og det oprindelige selskab afvikles.

Skattefordelene ved skattefri spaltning

Skattefri spaltning åbner døren for flere skattefordelagtige scenarier. Den skattepligt, der normalt ville være udløst ved en salgstransaktion, kan overføres til anskaffelsessummen for aktierne og dermed til de modtagende selskaber. Dette reducerer den umiddelbare skattebyrde og giver virksomheder mulighed for at fortsætte deres drift uden unødvendige likviditetsbelastninger.

Foruden skattefordelene kan skattefri spaltning lette værdiansættelsesvanskeligheder, da fastsættelse af handelsværdier ikke har samme afgørende betydning som ved andre former for virksomhedsoverdragelser.

Ekspertrådgivning er afgørende

Realiseringen af skattefordelene ved skattefri spaltning kræver grundig planlægning og ekspertise. Erik Delmer, skatteekspert hos RéVision+, understreger vigtigheden af at følge præcise skattemæssige, selskabsretlige og regnskabsmæssige regler for at sikre en vellykket gennemførelse af spaltningen.

“Danske skatteregler er komplekse, og der er gråzoner, der kan påvirke udfaldet af en skattefri spaltning. Det er afgørende at opbygge og dokumentere spaltningen korrekt fra starten for at undgå potentielle udfordringer senere i processen,” siger Delmer.

Hvornår er skattefri spaltning relevant?

Skattefri spaltning kan være relevant i forskellige forretningsmæssige scenarier. Dette kan omfatte ønsket om at fokusere på specifikke forretningsområder, effektivisere driftsprocesser eller gennemføre strategiske omstruktureringer. Virksomheder bør nøje evaluere deres mål og konsultere med erfarne skatterådgivere for at afgøre, om skattefri spaltning er den rette strategi.

Mere om skattefri spaltning

Skattefri spaltning af selskab er en kompleks, men potentielt givtig strategi for virksomheder, der ønsker at omorganisere eller specialisere deres aktiviteter. Med korrekt rådgivning og nøje planlægning kan virksomheder navigere gennem denne proces og opnå betydelige skattefordelagtige resultater.

For mere information og skræddersyet rådgivning om skattefri spaltning, anbefales det at kontakte en erfaren skatterådgiver eller revisor, der kan levere specifik vejledning baseret på virksomhedens unikke behov og mål.